Заминаат две деца од “Ѕуница”

Децата од Дневниот центар “Ѕуница” покажаа што научиле за меѓународниот ден на децата со посебни потреби, 3 декември. Ја отпејаа химната “За овој свет еден и единствен, во кој не треба да има разлики”. Во центарот се згрижуваат 25 деца. Две ќе ја напуштат едукацијата, заради подобрување на психофизичка состојба и успешна социјализација.

Loading