Тениски терени во “Гоце Делчев”

Тениски терени ќе добијат учениците и граѓаните од околината на ОУ “Гоце Делчев”. Започна градбата, како дел од владината програма за 100 тениски игралишта. Игралиштето ќе биде со современа тврда подлога, изработена според сите светски стандарди. Две тениски игралишта ќе се градат и кај Паркот на револуцијата.

Loading