СЕ ИСЧИСТИ КАНАЛОТ ВО ТРИЗЛА

Исчистени се одводните канали во должина од 250 метри во урбаната заедница Тризла 2 на барање на жителите од ул. “Ердован Шабаноски”. Екипи од ЈКП Водовод и канализација (ВИК) со соодветна механизација пристапија кон чистење на иницијатива на локалната самоуправа. Се вклучи и месното население. Според ВИК, во тек е промената на водоводната мрежа за подобрување на водоснабдувањето во градов. Екипите од ВИК ја реконструираат водоводната мрежа на ул. “Ердован Шабаноски” во должина од 2,5 километри со околу 55 приклучоци. Зафатот изнесува околу три милиони денари на ВИК.

Loading