НОВОПРОЕКТИРАНА УЛИЦА 17

Помеѓу паркот и хотелот „Салида” пробиеа е нова улица. За реализација на овој инфраструктурен зафат локалната самоуправа издвои околу два милиони денари. Новопроектираната улица „17”, помеѓу спортските терени на Паркот на Револуцијата и хотелот „Салида” е со цел Могилата да биде што подостапна за граѓаните. Должината на улицата е 120 метри. Предвидени се тротоари од бекатон на двете страни на улицата. Изведувач е ГП „Гранит”.

Loading