АСФАЛТ ЗА ЛОПАТИЦА И ПОДМОЛ

До селата Подмол и Лопатица веќе се стигнува по асфалтен нов пат. Со пари од Светска банка, асфалтирани се над три километри со владината програма за рехабилитација и реконструкција на локалните патишта. За околу 300 жители, патот ќе ја олесни комуникацијата со градот. Во асфалирњето се вложени 13 милиони денари.

Loading