СМЕНЕТА ДОГРАМАТА ВО “ЃОРЧЕ ПЕТРОВ”

Заврши промената на прозорците во СОУ “Ѓорче Петров”. Промената на старата дограма се реализира во проектот финансиран од ИПА фондовите на ЕУ. По апликацијата на Општина, доделени се 65 илјади евра за целосна замена на надворешната дограма. Вкупната вредност на проектот е околу 400 илјади евра, кој вклучува седум училишта, и тоа три средни и четири основни, или вкупно ќе бидат опфатени 10 училишни згради.

Loading