ПАТ ДО РАДОБИЛ

Неколку десетина жители на селото Радобил, каде има и неколку деца, добија асфалтен пристап до градот. Под асфалтна подлога се ставени 4,5 километри за олеснување на комуникацијата. Агенцијата за државни патишта и Министерството за транспорт и врски вложија 14 милиони денари, што е дел од кредитот од Светската банка.

Loading