СОВЕТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ

Ќе се формира Совет за јавно здравје при општината. Прилеп, заедно со Чаир во Скопје, се двете пилот општини во кои ќе се демонстрира како успешно може да се пренесат дел од политиките за планирање на јавното здравје од централно на локално ниво по примерот на европските земји. Покрај тренинзите за планирање на јавно здравствени проекти, ќе се организира и студиска посета на општините во Словенија каде функционираат ваквите тела и ги дале првите резултати за подобрување на здравствената состојба на населението и заштеда на средства за лечење од заразните болести. Советот ќе се формира за една до две недели.

Loading