ЛАМБИ КРАЈ ИНТЕРНАТ

Улично осветлување е поставено на улицата ,,Самоилова”, кај интернатот на жардинерскиот простор. Граѓаните полесно ќе се движат ноќе. Локалната самоуправа платила околу 800 илјади денари.

Loading