ОЛЕСНУВАЊЕ ЗА РАБОТНИТЕ СПОРОВИ

Поефикасна судска заштита на работниците со олеснување на постапката за работните спорови, бара Регионалниот синдикален совет на Прилеп, Крушево и Македонски Брод. Синдиклаците побараа специјализирани трудови судови, односно мирно решавање на работните спорови. Според западните искуства, се наметнува имплементацијата на Законот за мирно решавање на работните спорови – вели Лазо Ангелески, првиот прилепски синдикалец.

Loading