АСФАЛТ ВО ТРИЗЛА И АЛИЧАИР

Со нов асфалтен слој се покриваат улиците: Благоја Василески и Златибор во населбата Аличаир и улицата Кораб во Тризла. Во двете населби, асфалтирана е површина од над еден километар. Интензивно се подобрува локалната патна инфраструктура. Се поставува нов слој асфалт за подобрување на сообраќајот, а воедно и подобрување на условите за живеење.

Loading