ПРОДОЛЖЕН ОТКУПОТ НА ТУТУНОТ

Кантарите за мерење тутун сé уште се активни во откупните пунктови и по официјалното окончување на кампања на 15 март. Најмногу неоткупен тутун остана во долненскиот регион. Министерството за земјоделство информира дека сите што предале тутун ќе земат субенција од по 60 денари од килограм, покрај тоа што родот се предава по законскиот рок. Пред новата сезона, тутунарите бараат најнискта цена на тутунот да биде 150 денари и бараат посилна конкуренција меѓу откупувачите со либерализација на откупот.

Loading