ИДЕЈНИ РЕШЕНИЈА ЗА СПОМЕНИЦИ НА ПИТУ…

Ќе се поставуваат спомен обележја на Кузман Јосифоски Питу, Ѓорче Петров, Блаже Конески, Круме Кепески, Пеце Атанасоски и Пере Тошев. За изработка на идејните решенија за подигање на спомен обележјата. Локалната самоуправа распиша конкурс. Ќе се изработуваат и поставуваат скулптури на личностите од историјата на државата и градот. Учесниците на конкурсот треба да се со посебна стручна квалификација од областа на уметноста (дипломирани скулптори), традиционалност, оригиналност и иновативност на конкурсниот труд, вклопеност во амбиентот – локацијата и изводливост на решението. Конкурсот е јавен и анонимен.

Loading