“УЛИЦА – ВИЈУЛИЦА”

Знаков стои на сред центар спроти Стопанска банка. Натокмен со име на од кое може со големо напрегање на сетилото за вид да се прочита Методија Шарло. Не е до староста и корозираноста и пораката која не може да ја пренесе. Што значи тоа име? На делче од плоштадот, паркчето или испрчен столб со срамна порака за неукост. Или мисла која р’ ѓосала од заборав некој да ја прочита. Заедно со искршените говорници, се тандем… Нека си стои. Си знае кои улици носачот на себе како товар ги наброил. Велат “улица – вијулица…број стој!”.

Loading