СИВИЛО ОКОЛУ ДРВЈА

Бетонските рабници, кои се ограда на природната ископина околу дрвјата се бојосуваат со сива мрсна боја. Деновиве, работниците на ,,Комуналец,, се фатиле за четка и боја. Се шминкаат кружните бетонски огради, практични поради задржувањето на водата на едно место, да не се растура насекаде. Му држи влага на дрвото подолго време, што е многу важно за летниот период при повисоки температури, за места каде нема природна влага од земјата.

Loading