ПРАЗНИ ТЕЗГИ

Тезгите зад Музејот ,,11 Октомври,, – Участакот, требаше да бидат полни со дребулии и бижутерија, со ситници потребни за домаќинство, играчки за деца. Осамнаа и денес празни. Зјае просторот. Зошто?! Новогодишните и Божиќните празници, Василица можеби ќе ги наполнат со играчки, џиџи – миџи, бижутерија. Важно е да се знае што со тој простор. Како најрационано да се искористи. Кога веќе се родила идеја, дел од расфрланите тезгаџии да се сместат, тогаш чекор по чекор, тезга по тезга, треба да се трупаат со стока 13 – те тезги.

Loading