ЗЕБРИ НА УЛИЦИ

Ново асфалитирање на улици, пополнување на дупките низ локалните патишта, исцртување на главните сообраќајници со зебри, односно пешачки премини е тековна задача на секторот за урбанистички и комунални работи при Локалната самоуправа. Моментално се “црта” вертикалната сигнализација на сообраќајниците со полни линии, пешачки приоди стрелки за престројување по главната улицата “Маршал Тито”. Првин се обелжува едната страна од улицата, па другата, да нема застој во сообраќајот.

Loading