ИЗВОР, ВОДА НЕ БЛИКА

Кај спортската сала Македонија, здание на 80-тите години, кога спортот цветаше и младоста леташе. Подоцна никналла камена фонтана со осамени коњчиња. Со исправени нозе шестте се бранат, да не остане празна бетонираното корито. Но сé уште е загатка што уметникот сакал да долови во, сега веќе, сувата фонтана. Ако извор вода бликне, ќе има случаен или намерен минувач што да сликне.

Loading