ДВЕ УЛИЦИ ПОД АСФАЛТ НА ВАРОШ

Улиците “Гога Јанкулоски” и “Мире Цилкоски” во должина од 670 се послани со асфалт и им се ставени на користење на жителите од населбата Варош. Локалната самоуправа вложи 3,2 милиони денари за подобрување на животот на населението и за полесно одвивање на сообраќајот. Продолжуваат напорите на локалните власти за поткревање на нивото на квалитет на градската патна инфраструктура, предвидена со програмата за комунална активност.

Loading