“КУТИВЧЕ” ПРЕД ЦРКОВНИ ДВЕРИ

Вакви лимени бараки ретко може да се забележат. Пред црквата “Св. Благовештение” одамна една стои. Кој е сопственикот, не е важно. Важно е што ја грди улицата, урбаниот изглед на градот и зазема непотребно простор од тротоарот. Онака со плакати, огласи, искршени џамчиња, неизбришена од прашините е “ремек дело” на нашата “култура”. Додека “локалците” стават асфалт на улиците да “одиме” зз Европа, “кутивчиња од овој тип” за весници и ситници, навраќаат на одминатите времиња.

Loading