СТАМБЕН КОМПЛЕКС ОКОЛУ БРЗА ПОМОШ?!

Руинирани, запуштени бараки оставени на заабот на времето ја грдат сликата на просторот каја објектот на Брзата помош. Таму некогаш биле одделите за ренген, ортопедија, стоматологија, магацини за јаглен… Сместена беше и администрацијата на Болницата. Сликата сега е стравотна кај искршените бараки. Функционира само дневниот центар во една од бараките. Во близина е и резервоар со нафта и котларницата. Одговорните во Брзата помош велат дека план е да се урнат бараките и да се изгради стамбен комплекс со сите нишани. Ѕирка оградениот резервен бунар за вода за болница.

Loading