АСФАЛТ ЗА “ОРДЕ КАБЕЦО”

Се подобрува на локалната патна инфраструктура. Нов слој асфалт ќе добијат жителите на улицата “Орде Кабецо”. Рализацијата на овој зафат ќе ги реши комуникациска поврзаност и ќе го подобри одвивање на сообраќајот. Градоначалникот Марјан Ристески изјави дека се одделени еден милион денари. Локалните власти продолжуваат со асфалтирање на нови улици за поквалитетна инфраструктура.

Loading