КАНЦЕЛАРИЈА ЗА БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ ЗА СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО

Во Кривогаштани

Женски организации од Кривогаштани ќе сервисираат бесплатна правна помош за жртвите од семејно насилство. Се отвора канцеларија со работилницата “Имам право да бидам заштитен”. Организатори се асоцијацијата Хоризонт со Националниот совет на жени од Македонија, подджани со развојниот фонд за жени при ОН и Националниот совет на жени на Македонија го спроведува проектот за превенција на семејното насилство. Се поврзуваат на институциите за превенција и алармирање за. семејното насилство. Подаваме рака за жрвите со канцелариите за бесплатни правни совети во трите општини – вели Менка Клекачкоска, од НВО Хоризонт.

Loading