НАЧНАТИ БЕТОНСКИ “ПИУНИ”

Бетонски столпчиња кои наликуваат на фигури за шах, пиунчиња, се поставени на покрај тротоарите, најмногу во близина на семафорите и пешачките премини за поголема безбедност. Но, некој не ги видел, та ги разнишал?! Не е до “препнување” или свесно кршење браници на автомобили, мотоцикли или…, Туку е до нашата совест за препознавање на нивната улога – забрането движење, место за провнување на граѓани, а не на автомобили.

Loading