“ЖОЛТ БИСЕР” СЕ НИЖЕ

Сушарите рачно направени од дрвени столбови и летви, “тежат – лежат” од богатиот род годинава. Оние кои се определиле “пара да фатат” од “зеленилото” – горкиот тутун, не се мачат со сушењето и ветреењето на листовите, нанижани на коноп. Блеска жолтата боја како смил, со лесен род.

Од друга страна, преголемите листови на моменталниот род не дозволуваат нормална манипулација на тутунот. Ниту рачна, а тешко е се справува и механизацијата. “Најсилните раце” се искинати листови кои не може да се држат во ракатка. Се бере само колку што може да собере раката, да не се оштетат.

Сушари се кренале по нивите, на периферијата, поради законски забрани и немањето услови за сушење.

Во ПЕ на Министерството за земјоделие се очекуваат родот да биде околу 30 проценти потежок и поквалитетен.

Прилепско, по обичај, се сади типот Прилеп.

Loading