СООБРАЌАЈНА ИНФОРМАЦИЈА ВО Р’ЃА

Граѓани реагираат за нефункционалноста на сообраќајните знаци за влез во градот. Наместо знаци се испрчиле рекламни паноа. Дел од знаците р’ѓосани или без насока. Некои се непотребни. Паноата со пишани имиња на насоки или се избришани или затскриени зад некоја грмушка. Не се знае ни каде, ни “со кого”. Избришани буквите, извиткани или искршени се таблите, и запоставени. Има знаци врзани за дрва, потпрени на бандери. Неопходна е сообраќајна култура, оти нема правилна ориентација, карта со улиците…

Loading