НЕФУНКЦИОНАЛНИ ШАХТИ ЗА ДОЖДОВНИЦА

Затнати шахти во кои се влева атмосферската вода се нормална појава по дел прилепски улици. Поставени крај тротоарите на пониско нивото на улиците, а дел и на сред улица со знак “Металски завод “- Тито. Старите шахти се од железо, тешки и по 30-тина килограми. Се заменија со полесни правоаголни, кои често беа пропаднати. Беа “стапица” и опасност за “подот” и гумите на автомобилите и граѓаните. Во нив се влева дождовницата, која преку решеките оди низ армиран бетон поставен вертикално на улицата до одредено ниво под земја. Шахтите понекогаш “испаруваат”. Завршуваат во отпад. Во Прилеп исчезнаа преку ноќ околу 150 шахти.

Loading