АПЧИЊА ЗА ЗДРАВИ

Кога се во зорт волците глумат јагниња.

*

Ветуваат чуда, а не се чудотворци

*

Револуција е кога се зборува вистината.

*

Борбата за интегритетот започнува од семејството.

*

Бракот е уметност на неможното.

*

Дали власта има алармен систем?

*

Наместо биографија приложи празен лист, а таква ќе му биде и работата.

“Д-р Хаџи-Васков”

Loading