ВИЦ НА НЕДЕЛАТА

Се враќа политичар дома и почнува да ја бакнува жена си.

– Сé е готово, ме избраа!

– Навистина?

Да не лажеш?

– Не драга, веќе нема потреба.

Loading