АПЧИЊА ЗА ЗДРАВИ

Без простување нема иднина.

*

Со љубов создадени, со љубов живеат.

*

Народот сака шоу под негово раководство.

*

Компромисната вистина не е вистина.

*

Институциите треба да го земат во свои раце решавање на сите проблеми, а не само да земаат пари.

*

Само семејството може да биде татковина на љубовта.

*

Кој работи “лева рака десен џеб” ги користи и двата прста од десната.

“Д-р Хаџи-Васков”

Loading