Театар “Војдан Чернодрински” “ДУПЛО ДНО”“, режија Наташа Поплавска

Петок, 29 март – 19.30 ч.

“ДУПЛО ДНО”“, режија Наташа Поплавска

*******************************

Влезници на тел.076 442 378

Loading