ВИЦ НА НЕДЕЛАТА

Итар Пејо нашол волшебна ламба. Ја протрил и од неа излегол дух.

– Јас сум духот од волшебната ламба и сега ќе ти исполнам три желби!

– Сакам многу евра!

– Готово.

– Сакам многу жени!

– Готово.

– Сакам уште три желби!

– Ааа, не, еден дух може да исполни само три желби!

– Добро тогаш, сакам уште три духови.

Loading