ПРОСТУМ И ИНАЕТ

Duhot na kaldrmata

Чистачите на чевли пред Првата Светска Војна, во Старата чаршија имале уникатна позиција и улога во време кога бетонот сé уште не ја навасал калдрмата. Градбите, кои навидум го изгубиле сјајот во време на очај и беда, не го спречиле сонцето да го огрее и осветли сокакот каде граѓаните често ги слушале мајтапите на чевларите.
Градскиот саат, кој во споредба со лондонскиот Биг Бен е постар, во време на општ хаос ги симболизира простумот и инаетот не само на еснафите. Продолжува раскажувањето на чаршиските курнаски анегдоти и денес.

Loading