АПЧИЊА ЗА ЗДРАВИ

Х

Историјата ја фалсификуваат историчарите, а иднината – политичарите.

Х

Флексибилноста не треба да се цени спрема свиткливоста на ‘рбетот.

Х

Ако сакате да ве допре Сонцето отворете ги барем прозорците.

Х

Пред да го впериш прстот кон некого стави го прстот на чело.

Х

Во џунглата од луѓе се’ потешко може да се најде човек.

Х

Наместо вистински луѓе на вистински места се забележуваат погрешни луѓе на погрешни места.

Х

Во малите огласи се среќаваат и големи луѓе.

“Д-р Хаџи-Васков”

Loading