АПЧИЊА ЗА ЗДРАВИ

Вели дека човек треба да дава, а тој “ни болеста не си ја дава”.

Х

На непишаните правила не им треба никакво мнозинство.

Х

Истрча стотина метри, а се фали дека победил во маратон!?

Х

Во левата рака книшка од левицата, а во десната од – десницата…

Х

На погрешно поставеното прашање ќе добиете и погрешен одговор.

Х

Ај што цел живот се заспани, ама барем нешто да сонуваат.

Х

Како што црвот го напаѓа најдоброто јаболко, така и неспособните ги напаѓаат најдобрите меѓу нас.

“Д-р Хаџи-Васков”

Loading