ВИЦ НА НЕДЕЛАТА

vic

Крсте после испит на факс и татко му го прашува:

-“Положи ли?”

– Не!

-“А ги знаеше ли прашањата?”

– Да!

-“Па како бе тогаш не си положил ?”

– Не ги знаев одговорите!

Loading