МАТИНЕ ЗА ПЕНЗИОНЕРСКИОТ ПРАЗНИК

Одбележана 70 годишнината од пензионерското здружување

Stareenje so zabava

По повод 70 годишнината од пензионерското организирање и формирањето на пензионерскиот сојуз на Македонија и 20 септември, Денот на пензионерите, активот на жени при Здружението имаше матине за пензионерките. Жените од третото доба се запознаа со историските факти за создавање на асоцијацијата,  тешките околности и првите чекори при формирањето на здужението во 1946 година. Претседателката Снежана Димеска напомна дека денешниот живот на жените во мирување е многу подолг, подинамичен и поквалитетен во споредба со основоположниците.

Здравје, весели дружби и многу пензиски години им посака на колешките претседателот Кирил Ѓорѓиоски. 

Loading