СЕКЕ ДАРУВА КОНТЕЈНЕРИ НИЗ СЕЛАТА

Znak na opstestvena odgovornostКомпанијата СЕКЕ успешно ја спроведува програмата за Добра земјоделска пракса во тутунопроизводството преку проекти за заштитата на животната средина и здравјето на земјоделците. Компанијата постави 20 контејнери низ Македонија за собирање на отпадоците создадени при тутунопроизводството (празни амбалажи од хемиски препрати и искористен најлон). На дел од кооперантите им подари сандачиња за чување на хемиски средства. Оттаму најавуваат уште многу корисни проекти за земјоделците.

Компанијата, која работи со откуп и преработка на тутун од од 2015 година, почна со изградба на своја фабрика во индустриската зона во Крушево. 

Loading