ЛОТАРИЈА ЗА СРЕЌНИ РАБОТНИЦИ

komfi angelВеќе два месеци компанијата Комфи Ангел организира наградна лотарија за вработените. Наградата е парична, во која партиципираат сите вработени, а само еден ја добива наградата.                

Лотарија ќе се одржува секој месец.

Loading