СЕ ЗАШТИТУВА ЖИВОПИСОТ

Во црквата Св. Никола во селото Манастир, Мариово

Rakovoditelot an proektot Blagoja Atanasoski s egrizi se   da odi vo najdobar red so zastitata na zivopisot na crkvata vo s.   ManastirКонзервација и реставрација се врши на фрескоживописот, кој  датира од 13 век, во црквата Св. Никола во селото Манастир, Мариово. Конзерваторските и реставраторски изведби се во рамките на првата фаза за конзервација на црквата. Планирани се уште чистење на соли и од исчаденост и завршната фаза – ретуш, што ќе се реализираат следните две години.

– Ќе се врати сјајот на еден од најубавите и највредните, фрескоживописи не само во Македонија – вели Благоја Атанасоски, советник конзерватор од Заводот и Музеј.

Паралелно, се санираат оштетените површини на фрескоживописот.

Споменикот на културата од византискиот  е изграден 1266 година. 

Loading