КУД „МИРЧЕ АЦЕВ“ ВО ЈАГОДИНА

KUD Mirce Acev pred jagodinskata publikaКУД „Мирче Ацев“ богатиот македонски фолклор го претстави во Јагодина. Беше гостин на КУД „Јованче Мициќ“ за двегодишнината од постоењето на српското друштво. Нашите играорци се покажале во вистинска светлина и заслужено добиле громогласен аплауз.

Јагодинските играорци биле добри домаќини.

Loading