ЛУСТРИРАН ПРИЛЕПСКИ БИВШ ФУНКЦИОНЕР НА СКМ

Поранешниот секретар на ОК на СКМ за Прилеп Петар Мирчески бил соработник на Службата за државна безбедност. Ова го утврдила Комисијата за лустрација. На интернет страницата на лустраторите се наведува дека постојат документи од кои се гледа дека тој доставувал податоци за Јордан Атанасовски, Љупчо Аџимитровски и Божидар Герамитчиоски по линијата “бирократизам-етатизам”.

Утврдено е дека пишувал податоци за професори и за асистенти на тогашната Висока економска школа во Прилеп, како и за лица кандидати за вработување во таа установа. 

Loading