Книга проповеди од Златко Ангелески

“Во има отца и сина и свјатога духа” е книгата со над 60 неделни проповеди од протоереј Златко Ангелески. Објавени се “Воскресение Христово”, “Педесетница”, “Недела на светите праотци”, “Недела на Рождество Христово”… Протоерејот вели дека проповедта треба да биде украсена со сликовит и жив јазик на изразување. Ангелески е автор и на”Слово за Црквата”, “Св. Поликрат Смирнски” и “Св. Јован Руски”.

Loading