Репертоар на фестивалот на новиот германски филм

НУЦК ,,Марко Цепенков,, – Прилеп

Петок, 28 октомври

,, Алманија – добредојдовте во Германија,,

Сцена 105 – 18.00 часот –

,, ГЕТЕ,,

20.00 часот

Сабота, 29 октомври

,, Песочко,,

Сцена 105 – 18.00 часот

,, ДЕНОВИТЕ ШТО ИДАТ,,

20.00 часот

Loading