Репертоар на театарот

НУЦК ,, Марко Цепенков,,

Понеделник, 24 октомври

 

,,Антица,, режија Бранко Брезовец

20.00 часот

Вторник, 25 октомври

,, Антица,, режија Бранко Брезовец

20.00 часот

Loading