Нови наслови во Библиотека

“Венецијанско предавство” од Стив Бери, “Кодот на Алтман” од Роберт Ладлам, “Алеф” од Паоло Куејло, “Крстопатот на Венко Марковски” од Виктор Габер, “Во потрага по ласицата” од Џејмс Патерсон, се само дел од повеќето наслови, со кои летово се збогати библиотечниот фонд на Библиотеката “Борка Талески”. Тоа се нови изданија од издавачките куќи, кои се атрактивни за читање. Поголемиот дел од книгите се барани од бројните читатели.

Loading