ПРИЛЕП, ПОКРАЈ СКОПЈЕ И БИТОЛА, НАЈДОБАР ЗА БИЗНИС ВО ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА

Во извештајот на Светската банка во рамки на “Дуинг бизнис” во Југоисточна Европа за 2011 година стои дека Скопје, Битола и Прилеп се најдобрите, од вкупно 22 градови во регионот, според водечките индикатори за водење бизнис. Идикаторите вклучуваат за колку дена може да се започне бизнис, бројот на процедурите и обемот на процедурите за добивање дозвола за градење. Според Светската банка важен е и временскиот период за стапување во сила на даден договор.

Loading