ПИВОТО ОСВЕЖУВА, А НЕ ДЕБЕЛЕЕ

Панде Самарџиоска, заменик генерален директор на Прилепска пиварница

“Патот на производство на пивото е долг и возбудлив. Трае околу 50 дена, од обезбедувањето на основната суровина па до крунисувањето во освежителен пијалок”. Ова го вели технологот Панде Самарџиоска, заменик директор на Прилепската пиварница. Денешните пива се високо ферментабилни, со повисок процент на алкохол, малку шеќер. Не важи некогашната приказна дека пивата дебелеат. Својствено им е горчината, режењето и освежителноста. Според Самарџиоска, интересен е процесот до конечниот производ. Основните состојки за производство на пиво се сладот, водата, хмелот и квасецот. Можеби изгледа просто, но кон сите нив е нужно посебно внимание. Водата се преработува во соодветна опрема. Квасецот е посебна приказна. Сладот е преработен јачмен, а хмелот ја дава горчината на пивото – објаснува Самарџиоска. Најпрвин се преработува водата во квалитетна германска опрема. И се врши физичка, хемиска и микробиолшка обработка. Има филтри за пречистување на водата. Потоа се врши реверзибилна осмоза, при што се добива посакуваната тврдина на водата. Најпосле се хлорира. Главно, пивото е од вода и затоа е течен освежителен производ. Сладот е преработен јачмен. Го набавуваме од германската фирма “Авангард”. Сладот во варилницата доаѓа во контакт со водата и тука се случува процес на посебен температурен режим. Од него ги вадиме шеќерите. Откако сладот ќе се свари со водата, се добива сладовина или пивска шира, која оди во цедилник, каде се одвојува течното од тврдото – вели Самарџиоска. Посебно се внимава на хигиената, иако процесот е целосно автоматизиран. Откако кашестата маса оформирала “погача” во бистреникот и во него сме ја издвоиле пивската шира од цврстата маса, се препумпува во казан за варење и се додава хмел. На тој начин се врши стерилизација и се добива одредена горчина. Подготвеното пиво се носи во резевоари, каде се додава квасецот за ферментација. Слатката шеќерна сладовина оди во одделението за ферментација каде квасецот ќе се нахрани и на таков начин се произведува алкохол и јаглероден диоксид, што ја дава свежината и режењето. Процесот е контролиран автоматски. По ферментацијата се издвојува квасецот, а “младото” пиво одлежува, се стабилизира, да добие нежност. Има ралика меѓу младото пиво и пивото за продажба. Следи процес на филтрацијата во најнова опрема од Германија. Откако ќе одлежи, доаѓа полнење на пивото во шишиња – завршува Самарџиоска. За Прилепската пиварница, најважно е што процесот се изведува во стерилни чисти услови и се произведува квалитетен стандарден производ, како што се Златен даб, Крали Марко, Мајсторско пиво.

Loading