ПРИДРУЖНИ МАНИФЕСТАЦИИ

Петок 10 јуни 

Поч.19,00 ч.

ЦК М. Цепенков”(Фоаје)

Изложба “060 Војдан Чернодрински”

 

Сабота, 11 јуни 

12.00 часот

Сцена 105

Промоција на книгата

“Театар без остатоци” од Лилјана Мазова

 

Понделник 13 јуни

Во 12,00 ч.

ЦК “М. Цепенков” – Сцена 105

 

ТРИБИНА: ОД ЧЕРНОДРИНСКИ ЗА ЧЕРНОДРИНСКИ

Модератор: Проф. Д-р Ана Стојаноска

 

Вторник 14 јуни

Во 12,00 ч.

ЦК “М. Цепенков” – Сцена 105

Филмска проекција “МАКЕДОНСКА КРВАВА СВАДБА”

 

Среда 15 јуни

Поч,12,00 ч.

ЦК “М. Цепенков” – Сцена 105

Промоција на трите драмски текстови од

конкурсот на МНТ

Loading