“ЖИТИЕ НА СОНЦЕЉУБИВИТЕ” НОВ РОМАН НА ЈОВЧЕСКИ

Милан Јовчески го “произведе” новиот роман “Житие на сонцељубивите”, посветен на Македонецот и македонството. И во четвртото дело доминира неизмерниот копнеж кон националното и духовното. Јовчески е авторот на “Беломорска болка”, “Македонски непокор” и книгата поезија “Сведоци на милениумите”.

Loading